Item:
Now available: The risk and compliance module of the Company.info app
Share:
twitter social iconlinkedin social iconfacebook social icon
Image

Now available: The risk and compliance module of the Company.info app

This article is in Dutch, find more information on the solution in English here.

Voldoen aan de Wwft-richtlijnen met risico- en compliancemodule in app

Achterhalen wie de belangrijke personen in organisaties zijn en nalevingsproblemen snel lokaliseren: voor elk bedrijf is het belangrijk om veilig en duurzaam met klanten, hun business en hun gegevens om te gaan. Een nieuwe digitale oplossing biedt antwoord op deze uitdaging. In de meest recente upgrade van Appsolutely’s Company.info for Salesforce-app zijn daarvoor tools voor klantacceptatie en -onboarding geïntegreerd. De app helpt bedrijven makkelijker te voldoen aan de Wwft (Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme).

Partnership Appsolutely and Company.info

Company info (v.l.n.r.: Henk-Jaap Sanders, Jacqueline Westerouen van Meeteren) en Appsolutely (vervolg v.l.n.r.: Jaap Branderhorst, Johan van den Hoek) heffen het glas op de nieuwe module
 

De Wwft naleven

Organisaties met een Wwft-verplichting zetten steeds actiever in op risico en compliance. Johan van den Hoek, Product Owner bij Appsolutely: “Onboarding processen, ook wel know-your-customerprocessen, worden steeds beter georganiseerd. Dat gebeurt om een goede reden: de data die bedrijven in huis hebben over registraties, transacties en identificatieprocessen geven een goed inzicht in eventuele risico’s. En dat inzicht is belangrijk.”

“Een bedrijf of organisatie moet kunnen aantonen op basis van welke informatie er beslissingen genomen worden,” legt Van den Hoek uit. “In de risicogeoriënteerde benadering binnen de Wwft zijn namelijk zowel meldingsplicht als cliëntenonderzoek van groot belang. Daar moet je als organisatie steeds beter op inspelen.”

CDD-onderzoeken en compliancechecks

In de vorige versie van de Company.info for Salesforce-app was het al mogelijk om (inter)nationale bedrijfsdata in te zien: de kredietwaardigheid van een klant wordt achterhaald door het opvragen van een uitgebreid bedrijfsrapport waarin de bedrijfsstructuur, jaarrekeningen, deponeringen en aansprakelijkheidsverklaringen terug te vinden zijn.

De nieuwe Risk & Compliance-module biedt nu de mogelijkheid om vanuit die opgehaalde bedrijfsdata voor in Nederland gevestigde bedrijven een customer-due-diligenceonderzoek te starten, waar als eerste stap automatisch de ultimate beneficial owners (UBO’s) achterhaald worden, inclusief de concernstructuur en de bijbehorende functionarissen. Daarna kan er een compliancecheck uitgevoerd worden op de UBO’s en op de organisatie, waarbij onderzocht wordt of er vermeldingen zijn van sancties, gediskwalificeerde bestuurders, financiële regelgeving, rechtshandhaving, ‘adverse media’ en politiek prominente personen.

Door de integratie van deze functionaliteiten in de bestaande app worden er nu minder snel Wwft-normen over het hoofd gezien. Zowel de nieuwe module als de app zelf zijn aanpasbaar aan individuele processen, zodat API-connecties eenvoudig op bestaande Salesforcetrajecten kunnen worden aangesloten.

De app is ontwikkeld in samenwerking met Company.info.


Bekijk de app op de Salesforce AppExchange ->

 


Share this article:
twitter social iconfacebook social iconlinkedin social icon

divider graphic

Related

Product customizability and Overridable flows: Giving the controls to the customer
September 20, 2022

Product customizability and Overridable flows: Giving the controls to the customer

By: Hugo van Krimpen When developing Salesforce products for the AppExchange, we regularly face requ...

Hugo van Krimpen
By Hugo van Krimpen
Partner Event: Future-Proof Service Operations 2022
September 4, 2022

Partner Event: Future-Proof Service Operations 2022

Future-Proof Service Operations How to extend your service operations to sales, marketing, and beyon...

Luuk Timmermans
By Luuk Timmermans
Why you should stop just creating code!
August 10, 2022

Why you should stop just creating code!

By: Rodrigo Dantas Deep dive on Software Best Practices, and what we saw at TDX22 that backs up this ...

Rodrigo Dantas
By Rodrigo Dantas